Tag Archives: ระวัง

นมเด้ง กับเรื่องที่ควรรู้และต้องระวัง


     ร่างกายผู้หญิงโดยธรรมชาติ ผิวหนังภายนอก และ กล้ามเนื้อภายในของเต้านม จะทำหน้าที่เหนี่ยวรั้งน้ำหนัก ของเต้านมไว้ให้ตั้งขึ้น และเต่งตึงเสมือนหนึ่งเป็นเสื้อยกทรงธรรมชาติ แต่เมื่อสรีระของร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น มีการเพิ่มของน้ำหนักตัวอย่างมากมาย หรือหญิงในวัยใกล้หรือในวัยหมดประจำเดือน เต้านมจะหย่อนยานอย่างชัดเจน สาเหตุสำคัญมาจากปัจจัยเหล่านี้

      ผู้ลดน้ำหนักตัวอย่างฮวบฮาบ ผู้ที่มีน้ำหนักตัวมาก อ้วน มักจะมีไขมันสะสม พอกพูนบริเวณเต้านมมาก เมื่อน้ำหนักลดอย่างฮวบฮาบ ส่วนที่หายไปก่อน คือไขมันส่วนเกินนั่นเอง ผิวหนังภายนอกที่เคยต้องขยาย และอุ้มน้ำหนักเต้านม และไขมันส่วนเกินไว้ก่อนหน้านั้นจึงห้อย และหย่อนยานตามสรีระนั่นเอง เพราะกล้ามเนื้อภายในเต้านม ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพิ่มเติม

หญิงในวัยใกล้และในวัยหมดประจำเดือน

    เต้านมหย่อนยานได้เนื่องจากสาเหตุหลัก คือการลดลงของปริมาณ ฮอร์โมนเอสโตรเจนในกระแสเลือด ฮอร์โมนเอสโตรเจนถูกผลิต และปลดปล่อยออกจากต่อม เนื้อเยื่อ และอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเข้าสู่กระแสเลือดไปยังเนื้อเยื่อ และส่วนต่างๆของร่างกายที่มีสถานีรับ (Receptors) ฮอร์โมนชนิดนี้ หน้าที่สำคัญของเอสโตรเจน คือควบคุมการเจริญเติบโตของเต้านม รังไข่ ช่องคลอดและการเจริญพันธุ์ของผู้หญิง นอกจากนั้น ยังมีความสำคัญยิ่งต่อการเสริมสร้างเนื้อเยื่อของกระดูก ป้องกันกระดูกพรุน ซึ่งมีความเสี่ยง ต่อการเปราะ และแตกหักของกระดูกไม่อยากให้เต้านมหย่อนยานก่อนวัย ควรทำอย่างไร

ไม่ควรลดน้ำหนักตัวอย่างฮวบฮาบ ควรจำกัดอาหารไขมัน ควบคู่ไปกับการออกกำลังกายที่เหมาะสม จะช่วยลดไขมันส่วนเกินพร้อม ๆ กับการกระชับกล้ามเนื้อภายในให้เต่งตึงได้ดี

สำหรับหญิงในวัยทองซึ่งร่างกายมีการผลิตเอสโตรเจนลดน้อยลงตามธรรมชาติ อาจจะเสริมด้วยอาหารที่มี ส่วนผสมของ‘ไฟโตเอสโตรเจน‘(Phytoestrogen) คำว่า ‘ไฟโต’ แปลว่าพืช หมายถึงสารที่มีลักษณะ และคุณสมบัติคล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจน แม้ว่าจะมีประสิทธิผลต่ำกว่าฮอร์โมนถึง 100 – 1,000 เท่าก็ตาม จะพบมากในถั่วเหลือง นมถั่วเหลือง เต้าหู้ และสมุนไพรอื่น ๆ

เช่น กวาวเครือ เป็นต้น อย่างไรก็ดีจากการวิจัยทางการแพทย์พบว่า การที่ร่างกาย ได้รับสารไฟโตเอสโตรเจนเข้าไปในร่างกายนั้น มีทั้งข้อดี และข้อเสีย

  ข้อดีสำหรับหญิงในวัยทองคือ สามารถทดแทนฮอร์โมน ที่ลดน้อยลงได้บ้างแม้ว่าจะไม่ดีเท่าที่ร่างกายผลิตขึ้นเอง แต่ก็พบว่าสามารถกระตุ้นให้เต้านมเต่งตึงขึ้น ผิวมีน้ำมีนวลขึ้น อาการหงุดหงิดลดน้อยลง

 

  ข้อเสียคือ ไฟโตรเอสโตรเจนแม้ว่าจะมีฤทธิ์ต่ำกว่าเอสโตรเจนมากก็จริง แต่ก็สามารถเข้าแข่งขันกับเอสโตรเจนของร่างกาย ในการเข้ายึดสถานีรับ(Receptor) เอสโตรเจนตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้ และหากไฟโตเอสโตรเจนสามารถเข้าสถานีได้ จะมีผลทำให้ฤทธิ์ของฮอร์โมนเอสโตรเจนต่อร่างกายลดลง ซึ่งกลับเป็นผลเสียมากกว่าผลดี

ดังนั้นผู้ที่อยู่ในวัยเด็ก และวัยเจริญพันธุ์ ไม่สมควรจะรับประทานอาหารที่มีไฟโตเอสโตรเจนมากเกินไป หรือไม่ควรหาซื้อผลิตภัณฑ์นมเด้งที่มีส่วนผสมของไฟโตเอสโตรเจนมาทาถูนวดที่เต้านม เพราะจะให้ผลในทางตรมกันข้ามได้ หญิงในช่วงตั้งครรภ์และให้นมบุตรก็เช่นกัน ไม่ควรรับประทานหรือทาถูเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของไฟโตเอสโตเจน ผู้ที่มีปัญหาโรคทางเต้านมทั้งหลาย ก็ควรจะระวังเช่นกัน

คิดอยากให้นมเด้ง อ่านตรงนี้ก่อน

เอสโตรเจน เป็นฮอร์โมนที่มีความสำคัญมากมาย ต่อการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อส่วนต่างๆของร่างกาย เช่นเดียวกับเซลมะเร็ง ก็เจริญเติบโตได้ดีมากอย่างรวดเร็ว ด้วยเอสโตรเจน ดังนั้นการที่ร่างกาย ได้รับเอสโตรเจน หรือสารที่คล้ายคลึงกับเอสโตรเจน จากภายนอกร่างกายไม่ว่าจะโดยการรับประทาน หรือทาถู จึงมีความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโต ของเซลมะเร็งไม่มากก็น้อย เพราะไม่ใช่สิ่งที่ร่างกายผลิตขึ้นเองโดยธรรมชาติ ผู้ที่อยากสวยจึงพึงสังวรไว้ด้วย

 

 วารสารฉลาดซื้อฉบับที่ 64

คอลัมน์ สวยอย่างฉลาด

รศ. ดร. พิมลพรรณ พิทยานุกุล คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล